Agenda

08.30–09.00  Registrering

09.00–09.10  Välkommen

Gustaf Arrhenius, VD för Institutet för framtidsstudier och ledamot i Sveriges unga akademi hälsar välkommen tillsammans med moderatorerna Patrik Hadenius, chefredaktör för Forskning&Framsteg och Helle Klein, chefredaktör för Dagens Arbete.

09.10–10.00  Bortom robotfronten

Var befinner sig utvecklingen idag och var kommer den att vara imorgon? Vad är science fiction och vad är in fact science?
Danica Kragic Jensfelt, professor i datalogi, KTH och ledamot i Sveriges unga akademi

10.00–10.30  Robotiseringen har bara börjat

Om den senaste utvecklingen av robotar i industrin. Hur ser en industrirobot ut idag och vad kommer imorgon? Varför pratar man om en ”second machine age”?
Hans Wester, Sälj- och marknadschef Yaskawa

10.30–10.55  Paus med kaffe

10.55–11.40  När roboten tar över

Kommer roboten att bli smartare än människan? Hur ska vi agera om en superintelligens tar över jorden?
Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute, University of Oxford och affilierad till Institutet för framtidsstudier

11.40–12.00  Var inte rädd

Vad kommer att hända med jobb, utbildning och arbetsliv? Är den fortsatta robotiseringen oundviklig om Sverige ska fortsätta vara en industrination?
Maja Fjaestad, statssekreterare hos Kristina Persson, minister för strategi- och framtidsfrågor samt nordiskt samarbete

12.00–13.00  Lunch

13.00–13.50    Varför arbeta? Ett samtal

Måste vi arbeta, kan vi inte få medborgarlön? Vad händer med vår självbild och vårt värde utan arbete? Om vi ska jobba 8 timmar om dagen – med vad ska vi jobba och hur ska vi rusta alla att nå dit?
Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi vid Lunds universitet
Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet

13.50–14.35  Så förändrar roboten den svenska modellen. Panelsamtal    

Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall   
Åke Svensson, VD Teknikföretagen    
Irene Wennemo, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet

14.35–15.00  Paus

15.00–15.45  Vems är skulden när en robot gör fel?

Vilka beslut ska robotar programmeras att tas i vilka situationer? Hur ska till exempel en självkörande bil bestämma när det råder en värdekonflikt? Vems är ansvaret? (in english)
Michael Laakasuo, doktor i filosofi vid Helsingfors universitet
Anders Sandberg, forskare vid Future of Humanity Institute, University of Oxford och affilierad till Institutet för framtidsstudier

15:45–16.30  Vem vill opereras av en robot? Paneldebatt

Litar vi på roboten? Vilken roll har människan i framtidens vård? Ett samtal om etik, mänsklighet och behov.
Sara Ljungblad, doktor i människa-maskin interaktion
Simon Winter, interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning.
Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd (v)

16.30–16.45  Avslutning

 


Med reservation för smärre ändringar.